سفیر یمن در تهران: روز جهانی قدس روز بیداری ملت‌های اسلامی است

سفیر یمن در تهران: روز جهانی قدس روز بیداری ملت‌های اسلامی است

سه شنبه ۰۸ اسفند - ورزش

سفیر یمن در تهران گفت: روز جهانی قدس روز بیداری ملت های اسلامی است.