سقف پرداختی به اعضای هیات علمی اعلام شد

سقف پرداختی به اعضای هیات علمی اعلام شد

شنبه ۱۵ بهمن - سیاست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه سقف پرداخت اعضای هیات علمی به ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیداکرده است، گفت: در خصوص کارانه نیز وزارت بهداشت در حال رفع مشکل پلکانی در دوره‌های قبل است و سقف ۹۰ میلیون تومان را در نظر گرفته اند البته به‌ندرت کسی به این عدد می‌رسد.