سلامت، درمان و خدمات بیمه‌ای مهمترین اولویت صندوق هنر است

سلامت، درمان و خدمات بیمه‌ای مهمترین اولویت صندوق هنر است

دوشنبه ۱۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- سلامت، درمان و خدمات بیمه‌ای مهمترین اولویت صندوق اعتباری هنر است و این نهاد بر کاهش هزینه‌ها و ارائه تسهیلات بیمه‌ای اعم از تأمین اجتماعی و درمان تکمیلی تاکید دارد.