سلیمی: مراقب سرمایه های خود در ترکیه باشید

سلیمی: مراقب سرمایه های خود در ترکیه باشید

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به مردم هشدار داد که مراقب سرمایه های خود در ترکیه باشند.