سنِ رمان‌خوانی پایین آمده است/ تشکیل آکادمی ناشران کودک و نوجوان

سنِ رمان‌خوانی پایین آمده است/ تشکیل آکادمی ناشران کودک و نوجوان

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- در میزگردی که با اعضای جدید هیات مدیره جدید انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار شد، برنامه‌های مختلف این انجمن از تاسیس آکادمی ناشران تا جوان‌گرایی در هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت.