سهم معلولان از حق کتاب‌فروش بودن/ کلبه بی کتاب

سهم معلولان از حق کتاب‌فروش بودن/ کلبه بی کتاب

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب‌فروشی شغلی فرهنگی و کم‌درآمد است، معلولان در انجام اقدامات از جمله شغل خود نسبت به دیگر افراد، با سختی بیشتری مواجه هستند، در چنین شرایطی اگر معلولان سختی و درآمد پایین فعالیت فرهنگی مانند کتاب‌فروشی را به جان می‌خرند، مسئولان و جامعه هم باید در برابر آنها احساس مسئولیت کنند.