سه هزار نفر از موزه باستان شناسی ایذه در خوزستان دیدن کردند

سه هزار نفر از موزه باستان شناسی ایذه در خوزستان دیدن کردند

چهارشنبه ۱۹ بهمن - فرهنگی

اهواز – ایرنا – مدیر موزه باستان شناسی ایذه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود سه هزار نفر از موزه باستان شناسی ایذه در خوزستان دیدن کردند گفت:پذیرای دانش آموزان و دانشجویان با عناوینی مانند زنگ تاریخ و پژوهش با هماهنگی و همکاری بین بخشی هستیم.