سوال از وزیر آموزش و پرورش در دستور کار هفتگی مجلس

سوال از وزیر آموزش و پرورش در دستور کار هفتگی مجلس

شنبه ۰۴ تیر - ورزش

سوال از وزیر آموزش و پروش، گزارش کمیسیون آموزش دربارت تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱ و بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد.