سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی تعیین تکلیف شد

سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی تعیین تکلیف شد

شنبه ۰۴ تیر - ورزش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور تصویب کردند که دولت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را به سرمایه‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند.