سوییس نماینده خود به اسکار را معرفی کرد

سوییس نماینده خود به اسکار را معرفی کرد

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم سینمایی «یک قطعه از آسمان» به کارگردانی مایکل کخ به عنوان نماینده سوییس به اسکار معرفی شد.