سیاست‌های حمایتی دانشگاه علوم توانبخشی از طرح های پژوهشی

سیاست‌های حمایتی دانشگاه علوم توانبخشی از طرح های پژوهشی

سه شنبه ۰۱ اسفند - سیاست

شورای پژوهشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با حضور رئیس دانشگاه، معاونان آموزشی و درمان، مدیران پژوهش و آموزش ، و جمعی از روسای مراکز تحقیقاتی به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد.