شانس بیشتر سه‌گانه صدر-بارزانی-حلبوسی برای تشکیل دولت آتی عراق

شانس بیشتر سه‌گانه صدر-بارزانی-حلبوسی برای تشکیل دولت آتی عراق

پنج شنبه ۳۰ دی - ورزش

یک پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه، امور عراق و کُردها، با اشاره به نتایج انتخابات عراق و تایید نتایج این انتخابات توسط کمیسیون انتخابات این کشور و همچنین روند تشکیل دولت در این کشور گفت: شانس تشکیل دولت اکثریت توسط “مقتدی صدر” بسیار بیشتر از دولت وحدت ملی است و احتمالا دولت آینده با محوریت جریان صدر و مشارکت کُردها (مسعود بارزانی و بافل طالبانی) و اعراب سنی با رهبری “محمد الحلبوسی” خواهد بود.