«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

شنبه ۱۱ آذر - اقتصادی

فراخوان رویداد فرهنگی «شاهنامه با سخنوران» اعلام شد.