«شاهنامه و هنر نقالی» منتشر شد

«شاهنامه و هنر نقالی» منتشر شد

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- کتاب «شاهنامه و هنر نقالی؛ داستان سیاوش در سه روایت» نوشته علی تقوی عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر منتشر شد.