شبکه ورزش روزی ۲۰ ساعت برنامه المپیک پخش می‌کند

شبکه ورزش روزی ۲۰ ساعت برنامه المپیک پخش می‌کند

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

شبکه ورزش روزانه ۲۰ ساعت از آنتن خود را در ایام المپیک به پخش مسابقات اختصاص می دهد که ۱۲ ساعت از آن به پخش زنده مسابقات اختصاص خواهد یافت.