شب قدر است، قدرش را شناسیم، غبار از خانه دل‌ها زداییم

شب قدر است، قدرش را شناسیم، غبار از خانه دل‌ها زداییم

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

اصفهان-ایرنا-روایات شیعی، شب قدر را یکی از سه شب ۱۹، ۲۱ یا ۲۳ ماه رمضان می‌داند که احتمال شب بیست و سوم بیش‌تر از ۲ شب دیگر است. بر این اساس امشب آخرین و مهم ترین شب از شب‌های قدر است که منزلت و جایگاه غیرقابل وصفی دارد. باشد که قدرش را بدانیم و غُبار از خانه دل‌ بزداییم.