شرح زندگی سیدحسین امیرلطیفی اولین شهید قیام گرگان در تاریخ انقلاب

شرح زندگی سیدحسین امیرلطیفی اولین شهید قیام گرگان در تاریخ انقلاب

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

گرگان – ایرنا – شهید سیدچنگیز امیرلطیفی دانشجوی تربیت معلم دانشسرای گرگان و یکی از مبارزین و پیشگامان انقلاب اسلامی این منطقه بود که پس از سال‌ها مبارزه علیه رژیم طاغوتی پهلوی در تظاهرات مردمی پنج آذر گرگان با سه گلوله ماموران رژیم به شهادت رسید و به عنوان اولین شهید راه قیام در تاریخ انقلاب ماندگار شد.