شرط «شان پن» برای حضور در یک سریال

شرط «شان پن» برای حضور در یک سریال

سه شنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

«شان پن» هنرپیشه آمریکایی برای بازی در یک سریال شرط واکسینه‌شدن تمام اعضای حاضر در پروژه را تعیین کرد.