شستشوی کامل جت جنگنده توسط ربات‌ها

شستشوی کامل جت جنگنده توسط ربات‌ها

یکشنبه ۱۳ فروردین - سیاست

جت‌های جنگنده F-۱۶ اکنون می‌توانند به منظور به حداقل رسیدن زمان شستشو، کاملا توسط ربات‌ها شسته شوند.