شعر خوب از نگاه داوران جشنواره پنهان نمی ماند

شعر خوب از نگاه داوران جشنواره پنهان نمی ماند

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک شاعر کودک و نوجوان گفت: شاعرانی که بدون نگاه جشنواره‌ای کار خود را انجام می‌دهند، موفق‌ترند. از سویی نیز داوران به آثاری که از خلاقیت بیشتری برخوردارند توجه بیشتری نشان می‌دهند؛ در واقع شعرهای خوب از نگاه داوران پنهان نمی‌ماند.