شهرستان قرآنی استهبان با آبشارهای طبیعی کم نظیر و بزرگترین انجیرستان‌های دیم جهان

شهرستان قرآنی استهبان با آبشارهای طبیعی کم نظیر و بزرگترین انجیرستان‌های دیم جهان

پنج شنبه ۱۰ خرداد - فرهنگی

شیراز-ایرنا- استهبان شهری است که در ۱۷۵ کیلومتری شیراز و  در شرق استان فارس قرار دارد که با جاذبه های طبیعی و تاریخی زیبایش همراه با کوهای سر سبز و بلندش به یکی از شهرهای دیدنی فارس شهرت یافته است. استهبان را شهرستان قرآنی فارس نامیده اند.