شهید شاخص بسیج اصناف کشور از تفرش برگزیده شد

شهید شاخص بسیج اصناف کشور از تفرش برگزیده شد

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

اراک – ایرنا – مسئول بسیج اصناف سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: شهید « اسماعیل رضایی» از شهدای شاخص شهرستان تفرش به عنوان شهید شاخص اصناف کشور در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد.