شورای رقابت قیمت خودرو را بالا برد؛ متوسط ۸.۲ تا ۸.۹ درصد 

شورای رقابت قیمت خودرو را بالا برد؛ متوسط ۸.۲ تا ۸.۹ درصد 

دوشنبه ۱۴ اسفند -

شورای رقابت افزایش قیمت محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو را تصویب کرد.