شیوع یک باکتری‌ مقاوم به آنتی‌بیوتیک در کودکان ایرانی

شیوع یک باکتری‌ مقاوم به آنتی‌بیوتیک در کودکان ایرانی

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

پژوهشگران با انجام یک مطالعه فراتحلیل شیوع باکتری “استافیلوکوک اورئوس” مقاوم به آنتی‌بیوتیک را در کودکان ایران بررسی کردند.