شیوه نامه «سواد آموزی زندانیان» ابلاغ شد

شیوه نامه «سواد آموزی زندانیان» ابلاغ شد

سه شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

در راستای تسهیل ارائه خدمات آموزشی به زندانیان بی‌سواد و کم‌سواد و در راستای اجرای تفاهم‌نامه «همکاری سازمان نهضت سوادآموزی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، سازمان نهضت سوادآموزی شیوه نامه «سواد آموزی زندانیان» را به جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.