صدها کهکشان در یک تصویر

صدها کهکشان در یک تصویر

یکشنبه ۰۲ مهر - سیاست

تلسکوپ هابل تصویری حیرت‌انگیز از خوشه‌ی کهکشانی “Abell ۳۸۲۷” ثبت کرده است.