صفحه نخست روزنامه‌های کشور در روز پنجشنبه

صفحه نخست روزنامه‌های کشور در روز پنجشنبه

یکشنبه ۳۱ تیر - اقتصادی

قتل بابک خرم‌دین به همراه خواهر و شوهر خواهرش و رقابت‌های انتخاباتی بیشتر از سایر موضوعات در صفحه نخست روزنامه‌های کشور در روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است.