صندوق توسعه اماکن تاریخی، پیوند دهنده میراث و گردشگری است

صندوق توسعه اماکن تاریخی، پیوند دهنده میراث و گردشگری است

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل صندوق توسعه اماکن تاریخی با بیان اینکه حلقه واسط بین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صندوق است، گفت: زیرا فعالیت صندوق با یک بنا شروع می‌شود، در طی مرمت و احیا از هنرمندان و صنایع دستی کمک می‌گیرد و خروجی آن به عنوان تاسیسات گردشگری در اختیار مردم قرارمی‌گیرد.