صهیونیست ها به بن بست سیاسی رسیده اند

صهیونیست ها به بن بست سیاسی رسیده اند

پنج شنبه ۳۱ خرداد - سیاست

دستیار ویژه رئیس مجلس در اموربین الملل گفت: صهیونیست‌ها امروز در بعد داخلی در بدترین وضعیت خود قرار دارند و به بن‌بست سیاسی رسیده اند چون با برگزاری چهار انتخابات پارلمانی حتی نتوانسته اند یک دولت حتی ائتلافی تشکیل دهند.