ضبط یک سیگنال مغزی با فناوری کوانتومی برای نخستین بار

ضبط یک سیگنال مغزی با فناوری کوانتومی برای نخستین بار

سه شنبه ۰۵ مهر - سیاست

دانشمندان به تازگی یک سیگنال مغزی را با استفاده از فناوری کوانتومی ضبط کردند. این اولین بار است که یک سیگنال مغزی با یک حسگر مغزی ماژولار کوانتومی ضبط می‌شود.