ضرورت تداوم آموزش غیرحضوری بعد از کرونا

ضرورت تداوم آموزش غیرحضوری بعد از کرونا

پنج شنبه ۰۳ اسفند - سیاست

معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت با برشمردن مزایا و معایب آموزش مجازی در دوران شیوع کرونا گفت: آموزش غیرحضوری باید پس از اتمام کرونا نیز در یک شرایط خاص تداوم داشته باشد.