طحان نظیف:مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت است

طحان نظیف:مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت است

جمعه ۱۴ بهمن - ورزش

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی را پیرامون  مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.