طرح هوشمندسازی شهر رونمایی شد/شهرهای هوشمند رتبه‌بندی می‌شوند

طرح هوشمندسازی شهر رونمایی شد/شهرهای هوشمند رتبه‌بندی می‌شوند

پنج شنبه ۱۱ آذر - سیاست

در حاشیه نخستین رویداد ملی شهر هوشمند از سه دستاورد مرکز تحقیقات شهر هوشمند رونمایی شد.