ظریف: این نیز بگذرد

ظریف: این نیز بگذرد

پنج شنبه ۲۹ مهر - ورزش

وزیر خارجه پیشین کشورمان ‌عکس نوشته‌ای را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.