«عبدالحمید قدیریان» سینماگرِ خادمِ قرآن شد

«عبدالحمید قدیریان» سینماگرِ خادمِ قرآن شد

شنبه ۲۰ خرداد - فرهنگی

تهران – ایرنا- نماینده کارگروه هنرمندانِ سینمایی انجمن خادمان قرآن کریم گفت: «عبدالحمید قدیریان» در بیست و هشتمین آیین ملی تجلیل از خادمان قرآن به عنوان سینماگرِ خادمِ قرآن با حضور رئیس جمهور معرفی شد و نشانِ ملی دریافت کرد.