عبدالقادر کمالی: به زودی شاهد رهایی قدس خواهیم بود

عبدالقادر کمالی: به زودی شاهد رهایی قدس خواهیم بود

پنج شنبه ۰۴ مرداد - ورزش

یک استاد و و پژوهشگر تاریخ نسبت به آزادی قدس ابراز امیدواری کرد و گفت: به زودی شاهد رهایی قدس خواهیم بود. این اتفاق اما نیاز به یک اتحاد، انسجام و همصدایی مسلمانان دارد که نیاز شدید جهان اسلام نیز هست.