عصر شعر «بیت مقدس» برگزار می‌شود

عصر شعر «بیت مقدس» برگزار می‌شود

پنج شنبه ۰۳ اسفند - اقتصادی

از سلسله برنامه های پنجمین جشنواره بین المللی شعر حوزه (اشراق)، عصر شعر «بیت مقدس» بصورت مجازی برگزار می‌شود.