عضو شورای وحدت: حضور رئیسی، حتمی است

عضو شورای وحدت: حضور رئیسی، حتمی است

دوشنبه ۰۱ مرداد - ورزش

یک عضو هیئت اجرایی شورای وحدت با اشاره به ارسال نامه شورای وحدت به ۱۰ نفر از کاندیداهای احتمالی جریان اصولگرایی تصریح کرد: بزودی نشست‌های هیئت عالی شورای وحدت در قالب کمیته بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با خود نامزدها برگزار می‌شود.