«علی‌نامه‌ خوانی»؛ آیینی نمایشی از نخستین روایت شیعی مناقب حضرت علی(ع)

«علی‌نامه‌ خوانی»؛ آیینی نمایشی از نخستین روایت شیعی مناقب حضرت علی(ع)

جمعه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- «علی‌نامه» و «علی‌نامه‌ خوانی» نخستین تجربه شعر حماسی شیعه است که هم از نظر قدمت تاریخی در قالب حماسه‌های شیعی و هم از نظر ماهیت ادبی آن در استفاده از ترکیبات و لغات موجود به سنت ادبیات کهن ایران، رنگی متفاوت بخشیده است.