علی (ع) تفسیر واژه «بزرگی»

علی (ع) تفسیر واژه «بزرگی»

پنج شنبه ۳۱ خرداد - فرهنگی

همدان- ایرنا- بزرگی علی(ع) را در لابه لای واژه ها گم کرده‌ام، از اندوه نان و چراغ و کوچه می‌گویم کاری از من و این واژه های کوچک و زبان بسته بر نمی‌آید، آخر جنس بزرگی او با همه فرق دارد…