عکاس ایرنا مسابقه آندری استنین ۲۰۲۳ روسیه را داوری می‌کند

عکاس ایرنا مسابقه آندری استنین ۲۰۲۳ روسیه را داوری می‌کند

سه شنبه ۰۸ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- داوران مسابقه بین‌المللی آندری استنین ۲۰۲۳ روسیه اعلام شد که در میان آنها مهدی بلوریان، عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز حضور دارد.