عیدانه سینمایی تلویزیون؛ از «انجمن برف» تا «هویت»

عیدانه سینمایی تلویزیون؛ از «انجمن برف» تا «هویت»

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- شبکه‌های مختلف سیما سبدی از فیلم‌های سینمایی برای مخاطبان خود در پایان سومین هفته فروردین در نظر گرفته‌اند.