غرفه ایران بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری مسکو ۲۰۲۳ شد

غرفه ایران بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری مسکو ۲۰۲۳ شد

یکشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- غرفه ایران در بین ۶۰۰ غرفه از ۲۲ کشور جهان به عنوان بهترین غرفه نمایشگاه گردشگری MITT مسکو ۲۰۲۳ انتخاب و در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفت.