غیبت بیش از ۳۸ درصد داوطلبان در نوبت صبح روز دوم آزمون ارشد پزشکی/کلید اولیه فردا منتشر می‌شود

غیبت بیش از ۳۸ درصد داوطلبان در نوبت صبح روز دوم آزمون ارشد پزشکی/کلید اولیه فردا منتشر می‌شود

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

با برگزاری نوبت سوم آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ اعلام شد که کلید اولیه این آزمون فردا شنبه دوم مرداد، روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.