فراخوان ارسال اثر برای «جایزه‌ ترانه‌ تهران»

فراخوان ارسال اثر برای «جایزه‌ ترانه‌ تهران»

سه شنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

تهران- ایرنا- «جایزه‌ ترانه‌ تهران» با هدف فراهم‌سازی بستری برای رشد و شکوفایی استعدادهای تازه‌نفس ترانه‌سرایی فراخوان داد.