فراخوان بنیاد قرآن برای تهیه “ادب نامه‌ قرآنی”

فراخوان بنیاد قرآن برای تهیه “ادب نامه‌ قرآنی”

دوشنبه ۰۱ مرداد - اقتصادی

بنیاد قرآن در نظر دارد به مناسبت چهل سالگی، مجموعه مقالاتی را در حوزه‌ علوم و معارف قرآنی گردآوری و تدوین نموده و آن را در قالب ویژه نامه‌ای تحت عنوان ادب نامه‌ قرآنی منتشر سازد.