فراخوان جذب ایده برای حل چالش‌های مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

فراخوان جذب ایده برای حل چالش‌های مجتمع صنعتی فولاد اسفراین

سه شنبه ۳۰ شهریور - سیاست

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، رویداد «فرصت‌سازی کسب وکار در مسائل صنعتی، مجتمع صنعتی فولاد اسفراین» را برگزار می‌کند.