فراخوان همکاری برای مبارزه با پولشویی

فراخوان همکاری برای مبارزه با پولشویی

پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت -

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.