فراخوان پذیرش مرکز فناوری‌های هوشمند شهری برای استارت‌آپ‌ها

فراخوان پذیرش مرکز فناوری‌های هوشمند شهری برای استارت‌آپ‌ها

جمعه ۲۵ خرداد - علمی

فراخوان پذیرش مرکز فناوری‌های هوشمند شهری با ارائه فرصتی ویژه برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های شهری منتشر شد.