فرماندار:همه ظرفیت ها برای برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان بسیج شده است

فرماندار:همه ظرفیت ها برای برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان بسیج شده است

سه شنبه ۰۱ اسفند - فرهنگی

کاشان – ایرنا – فرماندار ویژه کاشان گفت: تمامی ظرفیت های موجود در شهرستان در بخش های مختلف برای برگزاری باشکوه و عزتمندانه کنگره ملی سرداران و ۱۸۰۰ شهید شهرستان بسیج شده است.